Marina StrandbergKatten Charlie, blåmaskad siames. Han är en väldigt speciell katt. Älskar att vara med, och är den största kurrmaskinen som finns.

Foto Marina StrandbergKatten Charlie, blåmaskad siames. Han är en väldigt speciell katt. Älskar att vara med, och är den största kurrmaskinen som finns.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s