Siameslinjens enkät – Tandhälsa hos orientaliska katter, 2018

Siameslinjen har skapat en enkät om tandhälsa hos orientaliska katter, som man kunde fylla i online (länken är: https://bit.ly/2PCPGvG ).

Tanken med den var att få en indikation om när vissa tandsjukdomar debuterar hos våra raser och hur ofta de förekommer. Enkäten var anonym och inte vetenskaplig, men – eftersom vi fick rapport om 157 olika orientaliska katter, ger enkäten ändå ett bra statistiskt underlag för att kunna dra en del slutsatser.

Ett stort tack alla som tog sig tid att fylla i enkäten!

Analys av resultatet:


Tabell 1:
Andel katter med friska tänder och munnhålan enligt ålder

Tabell 1

83% orientaliska katter från enkäten har fått en eller fler tandsjukdomar innan de blev 7 år gamla.
43,3% orientaliska katter från enkäten har redan fått en eller fler tandsjukdomar innan de blev 3 år gamla.

Tabell 2:
Andel katter per åldersperiod när en tandsjukdom debuterar:

Tabell 2

Från statistisk dataanalys kan man se att inflammatoriska sjukdomar så som gingivit och parodontit (även tandsten) debuterar oftast tidigt, redan mellan 1-3 års ålder.

Däremot debuterar FORL/TR oftast mellan 3 och 5 års ålder.

Tabell 3:
Andel katter som har redan fått en tandsjukdom innan viss ålder

Tabell 3

Från vidare dataanalys ser man tex att:
– 16,6% av katter från enkäten fick FORL/TR innan 5 års ålder;
– 28% fick tandsten innan 3 års ålder
– 17,2% fick parodontit innan 7 års ålder

Tandsjukdomar hos katter är vanligt.
43,3% orientaliska katter från enkäten har redan fått en eller fler tandsjukdomar innan de blev 3 år gamla.

För att minimera risk för tandsjukdomar hos katt kan man:
– borsta tänderna på sin katt
– om katten ändå får tandsten eller inflammerat tandkött ska man se till att det åtgärdas så tidigt som möjligt.