Author: MissMaven

Årsmöte 2014

Lördagen 1 mars kl: 14.00
Västerlånggatan 79 2 tr. Stockholm

Klubben bjuder på förtäring i vanlig ordning.
Anmälan till siameslinjen@hotmail.com senast 20 februari.

Följande poster är valbara i år :

Kassör 2 år
Sekreterare 2 år
Ledamot 2 år
Suppleant 1 år
Suppleant 1 år
Revisor
Revisorsuppleant
Valberedning 2 personer

Motion som ska klubbas för 2:a gången

Meddela ditt förslag till Valberedningen senast 20 februari

Lotta Eriksson: Lotta.home@telia.come
Madeleine Berglund: madeleineberglund@icloud.com

Hjärtligt Välkomna hälsar vi i Styrelsen