Uppfödning

Uppfödarnas ansvar är att föda upp friska och sociala djur och bevara de egenskaper som gör siameser och dess syskonraser speciella.

Siameslinjen är en Sverak/FIFe ansluten klubb och våra medlemmar som också är uppfödare följer Sveraks regler och svenska lagar.

Läs mer om uppfödning här.

Kullregistreringar (läs mer här: registrera_kattkull) och stamnamnsansökningar/ändringar skickas till klubbens sekreterare:

När kullregistreringarna skickas till klubbsekreteraren så är det viktigt att man som uppfödare ser till att alla kopior på intyg, kvittokopia på betalningen, underskrifter (även hankattens ägare måste skriva under, även om uppfödaren själv äger hankatten) samt dubbla original på registreringsanmälan finns med.
Det tar onödigt mycket längre tid när kompletteringar måste göras och ni kanske inte hinner få era stamtavlor i tid.
Ett bra tips är att gå in på SVERAK’s hemsida via länken ovan och läsa om vad som ska finnas med i en komplett kullregistrering.