GDPR

Viktig information till Dig som är medlem i Siameslinjen.
Vi har uppdaterat vår sekretesspolicy så att det blir lättare för dig som medlem att förstå vilken information vi samlar in och varför vi gör det.
Vi gör dessa uppdateringar eftersom GDPR (General Data Protection Regulation, Allmänna dataskyddsförordningen) börjar gälla i EU 25 maj 2018. GDPR har tagits fram för att integrera sekretesslagar från olika håll i Europa och innehåller finjusterade transparensregler för hur företag/föreningar ska beskriva sin datahantering.

Den information vi håller i våra register:

• Namn
• Adress
• E-postadress
• Telefonnummer och/eller Mobilnummer
• Medlemstyp (Huvudmedlem, Familjemedlem eller Stödmedlem)
• Stamnamn

Vi håller dessa uppgifter i vårt register för medlemsinformation, kallelser, verifiering av medlemskap gentemot SVERAK för dig som är uppfödare/stamnamnsinnehavare, verifiering av medlemskap gentemot SVERAK för dig som ansöker om stamnamn och verifiering av medlemskap gentemot utställningsarrangör av Kattutställning när du anmäler katt.
Vi använder inte dina uppgifter för reklamutskick och inga uppgifter lämnas ut till andra företag/föreningar annat än som ovan beskrivits.
Dina uppgifter hanteras av hela styrelsen, avels-/utställningssekreterare, valberedningen samt våra revisorer. Ansvariga för medlemsregistret är Kassör och Sekreterare  i Siameslinjen.

Har du invändningar mot vår hantering av dina uppgifter, är du välkommen att maila siameslinjen@hotmail.com