Bli medlem

Vi är för närvarande ca 90 medlemmar.

Vi erbjuder

Som medlem i vår kattklubb får du rätten att ställa ut din katt och att som uppfödare registrera dina raskattungar hos vårt förbund SVERAK.

Du kan skapa ett konto och få tillgång till SVERAK:s webbaserade sida Mina Katter där du kan se de katter som du äger enligt SVERAK:s stambok samt göra on-line anmälningar till utställning. Det går också att registrera sina kattungekullar on-line samt annonsera.

Du får SVERAKs förbundstidning Våra Katter som utkommer 6 ggr per år.
Siameslinjens egen medlemstidning Linjalen är för närvarande vilande.

Agria lämnar 15% rabatt om du är medlem i en Sverak-ansluten kattklubb (vilket Siameslinjen är). Medlemsnumret som du då ska uppge finns vid adressetiketten på baksidan av tidningen Våra Katter, kan också fås genom klubbens kassör.

Supercat ger 10% rabatt vid handel hos http://www.supercat.se

Vi bjuder in till medlemsträffar och olika föreläsningar.

Bli medlem

Medlemskapet gäller per kalenderår. Inbetalning gjord from 1 oktober gäller även för kommande medlemsår.

Inbetalning görs till klubbens plusgirokonto: 55 55 66-9

Vid “Meddelande till betalningsmottagare” skriver du in ditt namn och adressuppgifter. Ange gärna en e-post adress samt vilken typ av medlemskap som inbetalningen avser.

(Klubben skickar inte ut några inbetalningskort)

Medlemsavgifter 2023

Huvudmedlem 425 kr/år

Som huvudmedlem får du rätten att ställa ut din katt, ansöka om stamnamn och att som uppfödare registrera dina raskattungar.
Du får förbundstidningen Våra katter.
Du får Siameslinjens egen klubbtidning Linjalen. Vi har som målsättning att den ska ges ut 1-2 ggr per år.
Du har rösträtt på Siameslinjens årsmöte och får delta i klubbens samtliga medlemsaktiviteter.
Du får annonsera kullar, uppfödning och avelshanar på Siameslinjens hemsida.
Du erhåller 10% rabatt hos Supercat.

Familjemedlem 75 kr/år.

Avser boende i samma hushåll som en huvudmedlem och har samma rättigheter förutom att tidningen Våra Katter inte ingår i medlemskapet.

Stödmedlem 200kr/år.

Om du redan är huvudmedlem i annan kattklubb kan du bli stödmedlem hos Siameslinjen. Du får då delta på klubbens medlemsaktiviteter, annonsera på hemsidan och får klubbtidningen Linjalen. Förbundstidningen Våra Katter ingår inte.

Som uppfödare och huvudmedlem i Siameslinjen kan du erbjuda dina kattungeköpare medlemskap i klubben till reducerat pris under det första medlemsåret.
För huvudmedlem gäller då 250 kr och för stödmedlem 100 kr.