Orientaliskt korthår – OSH

S*Cross-Bow Crest Femme Fatal JW Chokladspotted (b 24)

S*Cross-Bow Crest Femme Fatal JW OSH b24
(chokladspotted)

Orientaliskt korthår har temperament, typ och utseende som en siames, förutom att en oriental inte är maskad. Det finns över 300 registrerade mönster- och färgkombinationer för orientaler! En oriental har intensivt gröna ögon (siameser har alltid blå ögon). Ett undantag är vit oriental som kan ha gröna eller blå ögon, eller tom vara oddeyed.

Orientaler uppstod i England i början av 1950-talet som utfall efter experimentavel för att se om det gick att få fram helfärgade siameser.

1958 godkändes orientaler som en ny ras -” Chestnut brown foreign” som senare blev kallad för “havanna”. Några av dem exporterades till USA och man fortsatte avla på dem vidare till den amerikanska varianten Havanna brown som godkändes 1959 och heter så även idag.

Flera färger godkändes på 60- och 70-talet och i samband med det bytte man namn på rasen till orientaliskt korthår.

FIFes standard för siames/balines/oriental/seychellois kan man läsa här.